Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

panoramiczna
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viapapina papina
panoramiczna
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
panoramiczna
6892 e7ce

August 07 2017

panoramiczna
5367 8c2b
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial viaSuckMyDick SuckMyDick
panoramiczna
panoramiczna
Będziesz miała piękne życie kiedyś, będziesz gwiazdą na czyimś niebie.
— wróć.
Reposted fromgabunia gabunia viagethighwithme gethighwithme
panoramiczna
Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać.
— Antoine de Saint-Exupéry

June 27 2017

panoramiczna
Reposted frommefir mefir viaicetea123 icetea123

May 17 2017

panoramiczna
„Lubię, gdy porno ma jakiś sensowny
scenariusz, fabułę, przedstawia konkretną historię. Gdybym chciał obserwować, jak
coś pierdoli się bez powodu, spojrzałbym na swoje życie"

Brud, Piotr C
Reposted byRuda-Shuty Ruda-Shuty

May 09 2017

panoramiczna
"(...)Jakie filmy lubisz? Julka".
Odpisałem: "Porno. W  nich wszystko dobrze się kończy, a hydraulik zawsze przychodzi punktualnie".

Brud, Piotr C
Reposted byRuda-Shuty Ruda-Shuty

April 19 2017

panoramiczna
2180 31ca 500

March 04 2017

panoramiczna
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viaamelinowa amelinowa
panoramiczna
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych

June 21 2015

panoramiczna
I zapewne będzie tak, że kiedy ja sobie wszystko poukładam, to wtedy się zjawisz
— a ja nie będę wiedziała co robić

No kurwa, jak by inaczej... 20.06.2015

April 12 2015

panoramiczna
9936 eaf5
Reposted fromoktawka oktawka viaoutoflove outoflove

March 31 2015

panoramiczna
Wiem, że jestem specyficzna. Wiem, że jestem złośliwa i arogancka. Mnie się albo kocha, albo nienawidzi. 
— nergo
Reposted fromnergo nergo viadarkanes darkanes

March 08 2015

panoramiczna
I zapewne będzie tak, że kiedy ja sobie wszystko poukładam, to wtedy się zjawisz
— a ja nie będę wiedziała co robić
Reposted fromalwayslost alwayslost viazyciepopolsku zyciepopolsku

March 04 2015

panoramiczna
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaoutoflove outoflove

March 01 2015

panoramiczna
6930 192e 500
Reposted fromsilla silla viaoutoflove outoflove

February 27 2015

panoramiczna
8388 4f81 500
Reposted fromajsiq ajsiq viaamelinowa amelinowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl